Ashtanga & Hatha Yoga

De två inramade rutorna nedan visas som två kolumner när skärmen är i full bredd (1024px). Denna rutan visas inte alls. Redigera texter och bilder i respektive ruta så att de får samma längd. Du kan radera denna text när du förstått hur du skall göra. Linjen runt rutorna syns inte heller på hemsidan

Ashtanga vinyasa yoga är en mycket dynamisk form av yoga, där andning och rörelser (asanas) binds samman i ett flöde. Systemet av andning och rörelse kallas vinyasa.
Yogan är mycket fysisk och man blir varm ordentligt.
Sekvensen inleds med solhälsningar och stående positioner.
Här byggs styrka, smidighet och fokus.
Därefter läggs de sittande positionerna till och de avslutande positionerna.
Metoden består av olika nivåer, så att vissa positioner byts ut beroende på vilken nivå man gör.
Det viktigaste är att långsamt bygga styrka och utföra samma positioner under en längre tid.

Det unika i metoden är den individuella undervisningen, där man lättare kan möta elevens behov.
Den mer individuella undervisningen sker på mysore, vilket betyder att man utövar sin specifika sekvens och blir undervisad enskilt.

Metoden härstammar från Krischnamacharaya som påverkat yogan runt om i världen, han kallas för den moderna yogans fader.
Sri Pattabhi Jois som utvecklade ashtanga yoga metoden var själv elev till Krischnamacharaya.
Jois var bara tolv år när han träffade sin guru först och fortsatte senare studera under många år för honom i Mysore, Indien.
Sedan Pattabhi Jois bortgång 2009 har systersonen R. Sharath Jois och hans mamma Saraswathi Rangaswamy ansvaret för all undervisning.

Varje år reser tusentals elever från hela världen till Shri K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute i Mysore för att utöva yoga.

Hilda är auktoriserad av Shri K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute i Mysore.
För att bli auktoriserad eller certifierad från KPJAYI måste man ha utövat ashtanga vinyasa yoga under många år och kommit till en viss nivå.
Man ska även studera på Institutet upprepade gånger under längre perioder.
Det är ca 160 lärare som är auktoriserade och 36 certifierade i hela världen.

Hatha yoga är benämningen på fysisk yoga.
Med utgångspunkt från olika yogapositioner sätts ett program ihop anpassat efter gruppens förutsättningar. Stretch är en del, likaså bål stabilitet hämtat från pilates. Kurserna har ett lugnare tempo men är fysiska och man blir varm ordentligt. Mycket fokus på andning och avslappning. Vid ryggproblem eller behov av att bygga styrka och förbättra smidighet är hatha yoga en bra form att börja med. Avslappning och andning är också en viktig del.

Dynamisk hatha yoga är benämningen på en mer fysiskt utmanande hatha yoga. Traditionella yogapositioner med fokus på linjering, balans och styrka.
Musik används som extra inspiration under klassen.
Hilda har framför allt praktiserat iyengar yoga och ashtanga yoga, därför är hatha yogan framförallt inspirerad av dessa metoder.

Yinyoga har sina rötter från Kina och Taoismen. Yin och yang ses som två motsatser som behövs för att uppnå balans. Yang är den fysiskt aktiva yogan. Yinyogan är lugn och stillsam, positionerna hålls en längre tid. Muskulaturen börjar slappna av och det blir möjligt att komma djupare och mjuka upp ligament och bindväv. Bindväv finns runt muskulatur, leder, ben och organ men är mest koncentrerad vid lederna. Yinyogan vill främja flexibilitet i områden som ofta uppfattas som stela.  Yinyogan är därför ett komplement till den fysiskt aktiva yogan. Om du är överrörlig rekommenderar vi hatha yoga för att bygga upp styrka först.