Kursinfo

De två inramade rutorna nedan visas som två kolumner när skärmen är i full bredd (1024px). Denna rutan visas inte alls. Redigera texter och bilder i respektive ruta så att de får samma längd. Du kan radera denna text när du förstått hur du skall göra. Linjen runt rutorna syns inte heller på hemsidan

Min rekommendation är att gå en kurs för att få grunderna ordentligt.
Regelbunden träning är alltid att rekommendera!
Kurserna är små med max 15 elever i varje grupp.

Ashtanga Vinyasa Yoga:
Nybörjare/grundkurs;
noggrann genomgång av grunderna. Andning och positioner binds sen samman. Tekniska genomgångar för ökad förståelse.

Fortsättning/grundkurs; ledd klass och mycket grundläggande. Regelbundna teknikfördjupningar samt börja lära sig ordningen på sekvensen för individuell undervisning.

Mysore; kurs innebär istället att du utövar din sekvens på egen hand och får individuell hjälp där du behöver. Varje termin ingår 4 gemensamma teknikgenomgångar.
Mysore morgon; innebär att du utövar din sekvens på egen hand och får individuell undervisning. Klassen är drop in, så du kommer mellan tiden som anges på respektive klass. Traditionellt utövas ashtanga vinyasa yoga på morgonen och tom mage. Det är en skön start på dagen.

Hatha yoga; är inte en förutbestämd sekvens. Positioner och teman utgår från deltagarnas förutsättningar och behov. Positionerna byggs upp från grunden. Passar dig som vill ha ett lugnare tempo, men ändå bli varm och jobba fysiskt med kroppen. Fokus på stretch , styrka i bål och rygg. Träna upp balans. Andning och avslappning. Finns som grundkurs (alla nivåer) och fortsättning.

Hatha yoga lugn; är vår precis som det låter. Lugn och stillsam med stretch och styrka kombinerat. Balans träning. Fördjupa andning och avslappning. Finns som grundkurs (alla nivåer).

Dynamisk hatha yoga; är en mer fysiskt utmanande form av hatha yoga. Dynamiska sekvenser binds samman med andning. Innehåller också statiska positioner för balansträning och styrka. Yogan är fysisk med många moment, som alltid byggs upp från grunden.
Finns som fortsättning.

Fysisk yoga för unga tjejer; baserat på ashtanga yoga och hatha yoga. Viktiga delar är kroppskännedom, andning och avslappning. (För tjejer 13-16 år)

Hatha yoga för män; är mer anpassad för män med betoning på stretch, smidighet samt träna upp styrka i bål och rygg. Bygger på traditionella yogapositioner.
Finns som fortsättningskurs och grundkurs.

Yinyoga: är en stillsam yogaform, där positioner hålls en längre tid (3-8 minuter). Bindväv finns runt ben, muskulatur och organ men är mest koncentrerad vid lederna. Yinyogan vill främja flexibilitet i områden som ofta uppfattas som stela.  Yinyogan är därför ett komplement till den fysiskt aktiva yogan. Alla nivåer.
(Om du är överrörlig rekommenderar vi hatha yoga för att bygga upp styrka först).

Praktisk info.
Om man missar sin kursdag kan man ta igen på annan klass och dag. Man använder sina antal gånger under terminens gång och kan byta dag och klass som man vill.
Har man terminskort gäller det på alla klasser och obegränsat antal gånger.
Terminskortet på Mysore morgon gäller obegränsat antal gånger, men enbart på onsdag, fredag och söndag Mysore morgon.
10 kort gäller hela terminen.

Det finns mattor att låna. Samt block, filtar och band.
Många väljer efter tag att ha en egen matta, men som nybörjare kan det vara praktiskt att låna en till en början.
Det finns möjlighet att lämna din matta på studion, så finns den där på plats.
Mattor finns till försäljning i studion.

Tänk på att inte äta för nära inpå yogan, så försök att vila magen 2 timmar innan.

Yogan gör dig varm och du kan svettas, så ta på dig lättare kläder som sitter på plats eftersom yogan är fysisk och med olika rörelse moment.

Meddela alltid om du har någon skada, gammal skada eller annat som är
på gång i kroppen.

Är du gravid och aldrig har yogat förut så rek jag gravidyoga, eftersom det är en nog så stor omställning i kroppen och bättre att börja med en ny träningsform efter att barnet är fött.

Har du hjärt eller kärlproblem, konsultera din läkare eller välj en lugnare form av yoga.

Ashtanga yoga är en fysiskt utmanande yoga metod och du ansvarar för din egen fysiska hälsa.