boka


Boknings- och betalningsvillkor:
• Alla priser är inklusive moms.
• Samtliga bokningar är bindande och återbetalas ej oavsett betalsätt. Dock gäller i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) ångerrätt om 14 dagar från beställningsdatum. Ångerrätten gäller ej för redan utnyttjad del. För ytterligare information se mer under Köp & leveransvillkor samt Ångerblankett nedan.

• Vid eventuell avbokning från vår sida av retreats, workshops betalas anmälningsavgiften tillbaka.
• Vid händelse av force majeure, epedemi, strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande tillstånd, inskränkningar från myndigheter eller andra omständigheter utanför studions kontroll, berättigar vi oss att häva villkoren utan skyldighet att utge skadestånd eller ersättning.
• Vi ansvarar ej för värdesaker.
• Yoga och Inre Balans, Stockholmsvägen 47, 182 78 Stocksund, mail: info@yogaochinrebalans.se